LANDBOUWPROJECT

Kansarme jongeren in een afgelegen berggebied toekomstkansen bieden. Dat kan via het landbouwproject in Gorkha, waar we samenwerken met NGO Village Environment Nepal.

Toekomstkansen voor Nepalese jongeren

Ook Nepal wordt zwaar getroffen door de coronapandemie. Om meer voedsel en inkomen te generen voor de arme bevolking in het Gorkhadistrict starten we begin 2021 met een landbouwproject in drie dorpen in ons projectgebied.  Dit landbouwproject biedt Nepalese jongeren toekomstkansen.

Ruim 1500 mensen zullen de vruchten plukken van dit project.  

Het doel van het landbouwproject

> De levensomstandigheden van de door werkloosheid (o.a. ten gevolge van corona) getroffen plattelandsgemeenschap te verbeteren.

> Meer werkgelegenheid voor jongeren te realiseren

> Trainingen organiseren voor boeren, die nu nog volgens de traditionele methoden werken, zodat zij met hulp van moderne technologie de productie kunnen verbeteren.

> Woeste grond bruikbaar maken voor agrarische producten.

> De productie en productiviteit bevorderen.

> Ondersteuning aan de boeren door gereedschappen, machines, zaden en planten.

 De totale investering is 30.000 euro