SPN; MISSIE, VISIE, DOELSTELLING EN STRATEGIE

Van kansarm naar… kansrijk!

Onze missie

Kansarme jongeren uit afgelegen gebieden in de Himalaya, in het bijzonder het Gorkha-district, kunnen door het volgen van goed (praktijk-)onderwijs opgroeien tot kansrijke en zelfstandige volwassenen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Onze visie

  1. Financiële studie-ondersteuning voorkomt dat jonge kansarme meisjes slachtoffer worden van een gedwongen kindhuwelijk en dat kansarme jongeren met een beperking uitvallen of helemaal geen onderwijs krijgen.
  2. Het kunnen volgen van vakonderwijs (waaronder ICT en technisch onderwijs) of een bacheloropleiding draagt voor kansarme jongeren bij aan zelfontwikkeling en zelfvoorziening, de ontwikkeling van de community en de ontwikkeling van Nepal.

Onze doelstellingen

Bijdragen aan de Sustainable Development Goals vastgesteld door de VN:

Goal 4: Kwaliteitsonderwijs: verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Goal 5: Gendergelijkheid: bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Goal 6: Schoon water en sanitair: verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Goal 10: Ongelijkheid verminderen: dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Goal 17: Partnerschap om de doelen te bereiken: versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Onze strategie

  1. Het bouwen en renoveren van scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, waar de overheid onvoldoende steun biedt;
  2. Verbeteren van de kwaliteit en omstandigheden van het onderwijs op scholen in afgelegen gebieden in de Himalaya, met name in het Gorkha-district, zoals betere opleiding van docenten, computers, beter schoolmeubilair en sanitaire voorzieningen, schoolpleinen t.b.v. welzijn zoals sport en spel;
  3. Financiële ondersteuning van kansarme individuele studenten uit het afgelegen Himalaya-gebergte, met voorrang voor jonge meisjes en jongeren met een beperking;
  4. Het scheppen van voorwaarden voor computerlessen en ander vakgericht vakonderwijs voor kansarme studenten. Hierbij valt te denken aan bouw-, installatie- en machinetechniek of aan een naai- en textielatelier;
  5. Scheppen van voorwaarden voor het realiseren van projecten ter versterking van de community, zoals vrouwenprojecten, gespreksgroepen, agri-tourisme en landbouwprojecten;
  6. Het oprichten van spaarfondsen en/of microkredieten voor investeringen om zelfontwikkeling en betere leefomstandigheden te bevorderen;
  7. Uitwisseling en afstemming met besturen van partnerorganisaties in Nepal alsmede met controleurs, projectgroepen en dorpscommissie in Nepal die gelieerd zijn aan de partnerorganisaties en al hetgeen dat in de ruimste zin daarmede verband houdt;
  8. In al haar activiteiten streeft de stichting naar een duurzame voortzetting van de projecten, op eigen kracht van de partners in Nepal.

Stichting Studentenprojecten Nepal werkt in Nepal samen met NGO’s

NGO = Niet-Gouvernementele Organisatie. Dit zijn organisaties die geen overheden vertegenwoordigen.