Studentenprojecten Nepal, opgericht in 2000, is een stichting die in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt.

In Nederland bestaat de organisatie uit een bestuur met vier bestuursleden en een aantal enthousiaste vrijwilligers. 

In Nepal werken wij samen met drie partnerorganisaties

 

 1. Student Help Nepal, een studentensponsoringorganisatie
  Studentensponsoring voor kansarme jongeren afkomstig uit afgelegen gebieden in de Himalaya. Hierbij werken we samen met de Nepalese NGO Student Help Nepal (SHN).
 2. Computerproject SPN-CI, een computerinstituut voor kansarme studenten in Kathmandu
  Computerproject SPN-CI (Studenten Project Nepal Computer Instituut): een computerinstituut in Kathmandu voor kansarme jongeren met name afkomstig uit afgelegen gebieden in de Himalaya.
 3. Scholenproject in het Gorkha district
  Het bouwen en renoveren van scholen, aanleg van sanitair en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Hierbij werken we samen met NGO Village Environment Nepal (VEN).

Alle bestuursleden in Nepal doen hun werk onbezoldigd. Alleen de coördinator en de docenten van SPN-CI worden betaald.

Nepal Federatie Nederland

SPN  heeft zich aangesloten bij Nepal Federatie Nederland (NFN). In deze federatie zijn stichtingen in Nederland verenigd die Nepal een warm hart toedragen. Door samen te werken, kennis uit te wisselen en te overleggen kunnen krachten gebundeld worden en kan men elkaar helpen. Zo wordt overlap in projecten voorkomen en kan er effectiever en efficiënter gewerkt in Nepal maar ook in Nederland.

Missie en visie SPN

Onze missie is kansarme jongeren uit afgelegen gebieden in de Himalaya, in het bijzonder het Gorkha-district, door het volgen van goed (praktijk-)onderwijs laten opgroeien tot kansrijke en zelfstandige volwassenen die in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

 1. Financiële studie-ondersteuning voorkomt dat jonge kansarme meisjes slachtoffer worden van een gedwongen kindhuwelijk en dat kansarme jongeren met een beperking uitvallen of helemaal geen onderwijs krijgen.
 2. Het kunnen volgen van vakonderwijs (waaronder ICT en technisch onderwijs) of een bacheloropleiding draagt voor kansarme jongeren bij aan zelfontwikkeling en zelfvoorziening, de ontwikkeling van de community en de ontwikkeling van Nepal.