In Nepal zijn vijf projecten opgezet

  1. Student Help Nepal
  2. Computerproject SPN-CI
  3. Scholenproject Gorkha
  4. Landbouwproject Gorkha
  5. Voorkom kindhuwelijk Sarita

  1. Student Help Nepal – studentensponsoring voor kansarme jongeren afkomstig uit afgelegen gebieden in de Himalaya. Hierbij werken we samen met de Nepalese NGO Student Help Nepal (SHN)
  2. Computerproject SPN-CI – een computerinstituut voor kansarme studenten in Kathmandu. Computerproject SPN CI (Studenten Project Nepal Computer Instituut): een computerinstituut in Kathmandu voor kansarme jongeren met name afkomstig uit afgelegen gebieden in de Himalaya.
  3. Scholenproject Gorkha – nieuwe scholen, toiletten en een onderwijs verbeteringsproject (i.s.m. Village Environment Nepal). Scholenprojecten in het Gorkha district: het bouwen en renoveren van scholen, aanleg van sanitair en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Hierbij werken we samen met NGO ‘Village Environment Nepal’ (VEN)
  4. Landbouwproject Gorkha – Om meer voedsel en inkomen te genereren voor de arme bevolking starten we in 2021 met een landbouwproject in drie dorpen. Dit project biedt Nepalese jongeren toekomstkansen.
  5. Voorkom kindhuwelijk Sarita – Door de coronacrisis zijn de inkomens van veel gezinnen gedaald. Het gevolg is dat steeds meer meisjes op jonge leeftijd uitgehuwelijkt dreigen te worden. Door de actie Voorkom kindhuwelijk Sarita kunnen meisjes naar school blijven gaan.
STUDENT HELPT NEPAL

Studentensponsoring voor kansarme jongeren afkomstig uit afgelegen gebieden in de Himalaya.

VAN KANSARM NAAR KANSRIJK

COMPUTER- PROJECT SPN-CI

Het computerinstituut in Kathmandu voor kansarme jongeren uit afgelegen gebieden.

VAN KINDARBEID NAAR GOED OPGELEID

SCHOLEN- PROJECT GORKHA

Bouwen en renoveren van scholen, aanleg sanitair en verbeteren van kwaliteit onderwijs.

VAN KINDHUWELIJK NAAR ZELFSTANDIG LEVEN

LANDBOUW- PROJECT GORKHA

Landbouwproject Gorkha district om meer voedsel en inkomen te genereren voor de arme bevolking.

VAN ARMOEDE NAAR GOED BESTAAN

VOORKOM KIND- HUWELIJK SARITA

Door de actie “Voorkom kindhuwelijk Sarita” kunnen meisjes naar school blijven gaan.

VAN NACHTMERRIE NAAR DIPLOMA