VOORKOM KINDHUWELIJK SARITA

Jonge meisjes kunnen naar school blijven gaan in plaats van te worden uitgehuwelijkt.

Empowering Girls!

Nog meisjes op de wachtlijst

Dankzij een grote geldinzamelingsactie voor ons noodfonds in de zomer van 2020 kunnen 17 meisjes naar school blijven gaan. Er staan nog meisjes op de wachtlijst.

Het verhaal van Sarita

Sarita haar vader is overleden en haar moeder moet rondkomen van minder dan 1 euro per dag. Door de coronacrisis zijn de inkomsten nog verder gedaald. Haar moeder werkt op het land bij boeren uit het dorp, daarnaast heeft ze regelmatig een klus als stenendrager of helpt ze mee bij de bouw van een woning of schuur van een dorpsgenoot.

Het gezin telt vier kinderen en alle kinderen helpen mee om eten op de plank te krijgen. De broers van Sarita (15, 13 en 11) gaan naar school en werken daarnaast op het land of als geitenhoeder. Haar moeder overwoog Sarita te laten trouwen, omdat er dan een mond min-der te voeden is. Meisjes in het Himalayagebied zijn voor analfabete ouders vaak minder be-langrijk dan jongens. Ouders verwachten van jongens dat zij voor hen gaan zorgen op hun oude dag.

Sarita was bijna getrouwd op haar veertiende, maar dat ging op het laatste moment niet door dankzij sponsoring via Studentenprojecten Nepal.

Jonge meisjes zijn extra kwetsbaar

Hoe jonger een meisje, hoe minder ouders hoeven te betalen aan de bruidegom. Voor Sarita was er weinig anders in het vooruitzicht dan een leven van hard werken en armoede. Voor Sarita zou dit betekenen dat zij na het huwelijk op jonge leeftijd zou stoppen met school, zich niet meer zou ontwikkelen en in armoede zou blijven leven. En mogelijk op veel te jonge leeftijd zwanger zou worden.

Het alcoholmisbruik is in arme gezinnen ook een heel groot probleem, juist in tijden van economische recessie. De jonge meisjes zijn daardoor extra kwetsbaar.

U kunt een kindhuwelijk voorkomen voor 225 euro per jaar

De Stichting Studentenprojecten Nepal helpt meisjes als Sarita en voorkomt daardoor kindhuwelijken. Er wordt nauw samengewerkt met controleurs van NGO SPN in Nepal. Voor een bedrag van 225 euro per jaar kan een meisje naar school blijven gaan. Het noodfonds ‘Voorkom kindhuwelijk Sarita’ zorgt ervoor dat meisjes hun schoolopleiding kunnen afmaken en meer kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen.