OVEREENKOMST PERIODIEKE SCHENKING

De stichting SPN heeft van de belastingdienst de erkenning gekregen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Een gift aan onze ANBI-erkende stichting SPN is aftrekbaar

De stichting SPN heeft van de belastingdienst de erkenning gekregen van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom mag u een gift aan SPN aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting (zie www.belastingdienst.nl)

Er is een onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften

Gewone giften aan een ANBI zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Hierbij geldt een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen.

Periodieke gift

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet mag u de gift helemaal aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

De periodieke gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst en dat kan zonder notaris. U kunt hier de overeenkomst downloaden.

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.