SPN IN UW TESTAMENT

“Het voelt goed dat we ook na ons leven nog een bijdrage kunnen leveren aan het fantastische werk dat Stichting Studentenprojecten Nepal doet.”

SPN in uw testament

Studentenproject Nepal in uw testament opnemen is een manier om aan ons te schenken. SPN is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

U kunt SPN op twee manieren opnemen in uw testament:

 

1. Erfstelling

Met een erfstelling wordt SPN (mede)erfgenaam, waarbij SPN een percentage van uw nalatenschap ontvangt.

2. Legaat

U kunt Studentenprojecten Nepal ook door middel van een legaat in uw testament opnemen. Met een legaat laat u een vast geldbedrag of een bepaald goed na aan ons. Wij worden dan geen erfgenaam.

Meer informatie?

Uw nalatenschap besteden aan een specifiek project van SPN? Of heb u vragen die u liever persoonlijk bespreekt? Wij vertellen u graag alles over de mogelijkheden om SPN in uw testament op te nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

testament